778 en meterstor randsten i NØ. Set fra NØ.
.
781 oversigt. Set fra S.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
41286
Sted- og lokalitetsnummer
050206-50
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/10 1907, godsejerinde frøken Ida M. Suhr til Petersgaard. Afmærkn.: MS 1908, løjtnant L. Lassen. Høj, "Kræmmerhøj", 3 x 20 m.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig, vel bevaret Høj, bevoxet med større Bøge. 10 Fod h., 65' bred. Smukt hvælvet, med temmelig stejle Sider. Flere Steder om Foden Gruber efter flere friske Rævegrave. Kaldes "Kræmmerhøj". Paa Jordfladen udenom Højen ligger meget Flintaffald.
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kræmmerhøj", 3+20 m.
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links