Fortidsmindet set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
40161
Sted- og lokalitetsnummer
090511-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Krogenlund og Løjtvedgård matr.nr. 1 e Tingl.: 10/6 1915 (Godsejer H. Hansen) Diplom Runddysse, hvis højning er 1 x 14 m og noget ujævn; mod NØ en enkelt randsten. Kamret, som delvis er jordfyldt, er firsidet, 1,40 langt i NNØ-SSV; 1,35 m bredt, nu 0,55-1,35 højt, åbent mod SSV; det er sat af 1 sten mod V, 1 og en tilsluttende sten mod Ø, 1 større og 1 mindre sten mod N; halvt over kamret, halvt udenfor hviler på N-siden en svær dæksten, afkløvet på to sider og delvis revnet, et stort kløvestykke ligger i og udenfor kam- ret.

Undersøgelseshistorie

1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse med 1 randsten (1,3 m høj) stående i NØ. Kammeret orienteret NNØ/SSV med åbning i SSV. I V 1 bæresten, i N 2, i Ø 1. Uden for kammeret og hen over derts N-ende ligger en stor dæksten, afkløvet i V og S og med en række kløvehuller tværs over. Et stort afsprængt stykke af samme ligger i kammerets jordfyld. Flere mindre sten i højoverfladen. Ulovlig tilplantning med graner (2-3 m høje) på selve højen i Ø og V, samt af dens omgivelser undtagen i S. Lodsejer på "Kroghenlund" søgt kontaktet, familiemedlem lovede at give ham besksed om at ringe JGB op. Kontaktet 15/12 af ejeren , der lovede at fjerne den ulovlige beplantning inden 01.05.84. Mål: 2,1x12x11 m. Bevoksning: 1983: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links