Oversigtsfoto
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
27119
Sted- og lokalitetsnummer
160409-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Loddenhøj", 5 x 30 m. I toppen lavning, 5 m bred, 0,5 m dyb; i Ø en flad afgravning; foden nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.

Undersøgelseshistorie

1897
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af højens centrale dele. Nederst en jordfæstegrav med et hængesmykke af skiffer (A 16515), herover en stendynge med skår af 4 lerkar (C 9046) og øverst en brandgrav med 5 guldperler og en sølvfibula fra ældre romersk jernalder.
1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, "Loddenhøj", undersøgt af A.P. Madsen 1897. Herfra Oldsagerne Mus. Nr. A 16515, C 9044. Tidligere var fundet en Urne med brændte Ben. Nu 5,0 M. h., 30 M. Restaureret og ret anselig.
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Loddenhøj", 5 x 30 m, i toppen lavning, 5 m bred, 0,5 m dyb, i Ø. en flad afgravning. Foden nedtrampet af kreaturer. Græs i ager.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Loddenhøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 07.20.79-SV.
1983
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForveksling af sb 3 og 4 ved Kjærs berejsning.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med gyvler, løvtræer og græs. Har stejle, ujævne sider. Fin dyrkningsfri bræmme omkring højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links