oversigt, set fra syd
.
oversigt, set fra NØ
.
oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292333
Sted- og lokalitetsnummer
030401-117
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 14 m. afgravet fra alle sider. Sænkning i vest. Delvis kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Bakkeryggen ligger 2 Høje "Lottahøjene" kaldede,.. Ved Gravning i den anden [sb.117] for en 17-18 Aar siden [ca. 1854] viste den sig at indeholde 2 mod hinanden liggende Stenkister med hvælvede Lofter "ligesom Bageovne", Begge Højene ere bestemte til at sløjfes i den nærmeste Fremtid Indsendelse af fund er lovet. Nedenfor Bankerne mod Nord ligger en stor uformelig Stenblok "Skrædderstenen" kaldet, der tydelig er hidført med Naturomvæltninger. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 14 m, afgravet fra alle Sider. Sænkning i Vest. Delvis kratbevokset i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 3,2 x 16 m. Stejle sider, afgravet i gammel tid. Sænkning i vestsiden. Mod øst ses 3 randsten. Gammel stenbunke på vestlige højfod, ca. 4 m lang og 2 m bred, lav, ikke skæmmende. ** Seværdighedsforklaring ** Flot udsigt. Adgang vil kunne etableres. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links