3952
.
3954
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
25023
Sted- og lokalitetsnummer
180409-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-højen 1991: ********************** Høj, 1 m høj, diameter 10 x 11 m. Overfladen hullet og ujævn; største hul i den SV højside. Højen er i NV afskåret af ager og i SØ afgravet.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.] 6-10 danner en Gruppe Lynghøje Øst for Gejlerhuse. [Sb.] 7 lav, 35' i Diam., hele den ene Halvdel er bortgravet, i Sandet laa smaa Stkr. brændte Ben og et Potteskaar (Hank). Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ganske lav, 11 m i Diam., hele den ene Halvdel bortgr., store Huller i Top og Sider, Bjergfyr i Plantage.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Mindre høj beliggende i hegn mellem græsningsarealer, tilgroet og/eller tilplantet med træer. Mål: 1x11x10 m. 20.8.89. Den NV-side afskåret af ager. Den SØ-side er afgravet. Højen er fuld af huller, det største i den NV-side. 15-20 m SØ for højen er opført bygningen (erhvervs?, evt. bolig + erhverv) i et område, der er udjævnet. Tomme ved besigtigelsen M.B. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1 m høj, diameter 10 x 11 m. Overfladen hullet og ujævn, største hul i den SV højside. Højen er i NV afskåret af ager og i SØ afgravet.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links