Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171380
Sted- og lokalitetsnummer
140706-150
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 20 (Ø-V) x 24 (N-S) m. I toppen et stort hul, der fortsætter som bredt skår ned ad højens østre side, næsten til dens fod, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og lyng. Køn høj trods beskadigelserne. NMI: I bunden ses ikke de to store sten, som den tidligere sognebeskrivelse nævner, muligvis er de dækket til.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 75 F. i Tværmaal, 12 F. høi, udgravet ved en Grav fra Midten og ud mod den østlige Side. Paa Bunden af den Udgravede Del ligge 2 store Sten, der synes at have hørt til et ødelagt Gravkammer. Bevoksning: 1990: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 4 x 20 m (Ø-V) x 24 (N-S) m. I toppen stort hul, der fortsætter som bredt skår ned ad højens østre side, næsten til dens fod. Alt dog tilgroet. (I bunden ses ikke de to store sten, som den tidligere sognebeskrivelse nævner, muligvis er de dækket til). Bevokset med græs og lyng. Køn høj trods beskadigelserne. Tingl 7/5 1949[[Fredet]] Bevoksning: 1990: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj kaldet "Møgelhøj". Stor forstyrrelse i centrum og Ø-side, som beskrevet. Højde: 3,5 - 4,5 m (skrående terræn). Bevoksning: 1990: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links