513520 oversigt
.
513520 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513520
Sted- og lokalitetsnummer
060406-46
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5135-20, 21. Høj, 0,75 x ca. 8 x 6 m. Den østre side svagt beskåret. Der skal tidligere været gravet i højen. Træbevokset på klip- pebund.

Undersøgelseshistorie

1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi med en omstyrtet Bautasteen, der er gravet lidt i Høien, men Intet fundet. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille træbevokset Høj paa Klippebund. Den østre Side svagt beskaaret. Tvm. ca. 8 x 6 m. Højde 0.75 m. Der skal tidligere være gravet i Højen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager, 1,25 x 7 m. Oprindelig ca. 10 m i dia. 173 af højen (V-siden) er fjernet, kun centrale og Ø-ligste parti af højen bevaret. N og S-siden også noget afskåret fra gammel tid. Højen ligger på en høj klippe. På Ø-siden af et N-S langt og 10 m bredt dyrkningsfrit område midt i ager. Højen har været opbygget af sten, hvoraf flere er synlige i V-siden. Ca. 1,5 m SØ for højens midte står en rejst bautasten, hælder dog stærkt mod Ø, 75 cm høj, ved fod 45 x 35 cm. firesidet ved fod. Tilspidset ved top. Omkring høj er der i N, S og V. Placeret mange marksten, flere meget store. Bortset fra en enkel sten på NØ-siden ingen marksten på Ø-siden. Højen bevokset med unge ask. Enkel hyld ved bautasten, samt flere små ung tjørn. Begyndende egekrat V for højen. Ved højfod i N og S begyndende brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiPå højens top og sydside ligger en væltet bautasten, tilnærmelsesvis cylindrisk af form, 1,2 m lang og ca. 0,3 m i diameter, tilspidset, lavbegroet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links