Oversigtsfoto set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191823
Sted- og lokalitetsnummer
140110-26
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Regildshøj" (Relshøj). 15 x 25 m i N-S. 4 m høj. 2 gamle gravninger i top. Firkantet form på grund af for nær pløjning.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAngaaende Navnet man mærker, at ældre Folk udtale det "Regildshøj", men de yngre sige Røglshøj. Mod Nord sees en Krandssteen a [på tegning] i Flugt med Jordfladen og mod Syd sees to Krandsstene ]i Flugt[ 26" over Jordfladen. Af forstaaende Grundrids sees, at Højen er gjennemrodet og forstyrret, idet der findes Gravninger ved c, d, e, f [på tegning]. Især er den ved f [på tegning] dyb og er den mindst overfladiske. Højen er desuden pløjet for nær paa alle Sider og meget Jord berøvet især mod Øst. Dens Indre lader til at indeholde en Deel større Stene spredte hist og her i Fylden. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat.
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHele topplanet det ene krater ved siden af det andet - 2 særlig store (3 x 4 x 0,5 m.) og ( 6 x 3 x 1,1 m.) med 2 m. bred, 0,6 m. dyb grøft mod N. Alle tilgroede. Pløjet rektangulær som beskrevet. *************************************** Genbesigtigelse 28.10.86: Som beskrevet af HRK. Især Ø-siden er stærkt afgravet, dog ikke i nyere tid. JGB Bevoksning: 1980: Græs, Lyng og Løvkrat.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Som beskrevet en stejl skrænt mod øst pga. tidligere afgravning samt en rende ned af nordsiden og mange huller i toppen. Højen er bevokset med 7-10 løvtræer, bregner og græs. Synlig fra offentlig vej.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links