Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191824
Sted- og lokalitetsnummer
140110-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Benzon Høj, 15 x 1 m, lyngklædt, i ager, ca. en fjerdedel bortgravet mod sydvest.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfterat denne Høj har været pløjet og udpløjet i lang Tid, er den ved Gravninger bleven ganske grundforstyrret. I dens Indre sees en Deel smaa Brosteen spredte her og der. Ved a [på tegning] findes en større Steen. b [på tegning] er en Gravning fra Vest og c [på tegning] en lignende fra Øst. Om den tidligere har været undersøgt kan ikke sees bestemt. Den hviler paa tildeels flad Jord. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Græs.
1886
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOverpløjet.
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNu lang høj, 1,7 x 31,0 x 15,0 m., med SV-fjerdedel bortgravet. På den øvrige høj ligger det ene krater ved siden af det andet, alt tilgroet. Den fjernede del af højen bruges til affald (murbrokker og andet). Der er en beskadigelse fra de senere år: I S er et (3,5 x 4,5 m.) parti af højen "dozet" ind over den resterende. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Kan ikke ordnes af ejeren alene. Der skal et nyt besøg til og ejerens deltagelse sikres forud. Ikke grundlag for påtale eller retablering. *************************************** 5.11.86: Stærkt forgravet høj, mulig langhøj, i hvert fald afpløjet til rektangulært omrids. Hele den SV-lige 1/3 bortgravet til eller under terrænhøjde. På højen iøvrigt talrige kratere. Af den af HRK omtalte nyere beskadigelse udført med gravemaskine ses ingen spor. Iflg. gårdens ejer siden 1981, oplyste den tidligere ejer til ham, at hans (den opr. ejers) børn skulle have "gravet den høj igennem adskillige gange". Der er næppe grundlag for påtale, eller andre foranstaltninger såsom retablering - hertil synes højens oprindelige form og udstrækning for usikker. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten dog uden affald. Meget forgravet og ødelagt høj. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links