Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191825
Sted- og lokalitetsnummer
140110-18
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 28/8 1916. S.E. de Mylius Dysse. 2 sten af kammer synlige, i lyngklædt bakke.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en lyngklædt Bakke findes 2 Steen, Rest af en Dysse. Den indvendige Højde kan ikke bestemt angives. Jordfylden naaer ikke op til Bærestenens Højde. Det er uden al Tvivl, at Kammerets Indgang har været ved a [på tegning], men det kan ikke sees, om der har været Gangbygning eller ej, Stenenes Stilling tyder paa at her har været et femsidet Kammer. Indvendig Maal fra a [på tegning] til Bagsiden har været 61". Hvor lang Tid Dyssen har været ødelagt vides ikke. Krandsstenenes forhenværende Plads kan kun svagt paavises enkelte Steder og derfor kan det kun formodes, at her har været en Langdysse med Kammeret meest mod Vest, men Maal kan ikke opgives. Her er borttaget en heel Deel Jord især mod nordøst, men det er saa længe siden, at Overfladen igjen er bleven lynggroet. [[FM 1916]] Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTæt bevokset - de 2 sten ses. Målene anslået. Lige V for højen lille gammel grusgrav. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links