Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231639
Sted- og lokalitetsnummer
141101-127
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse, ca. 14 x 1,5 m, ingen randsten; i midten et kammer af hvilket den østl. og den vestl. bæresten står, den sydl. og NV-lige er væltede; kammeret 5-kantet, 1,6 m på hver led, 1,3 m dybt, har bestået af de 4 bevarede bæresten og haft ind- gang i NØ, hvor en væltet gangsten ses af gangens V-side; 2 større sten ligger henholdsvis i gangen og lige S for kammeret.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, ca. 14 m i Diameter, ca. 1½ m høj, ingen Randsten, i Midten et Kammer af hvilket den østl. og den vestl. Bæresten staar, den sydl. og nordvestl. er væltede, Kammeret 5-kantet, 1,6 m paa hver Led, 1,3 m dybt, har bestaaet af de 4 bev. Bæresten og haft Indgang i NØ, hvor en væltet Gangsten ses af Gangens Vestside, 2 større Sten ligger hh. i Gangen og lige S for Kammeret.
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 14 m br., 1½ m høj, ingen Randsten. Af Kammeret ses 4 Bærest., nl. staaende i Ø. og V., væltede i S. og NV., det er 5-kantet, 1,6 m bredt indv., 1,3 m dybt, i NØ. en væltet Gangsten af Gangens V.-side. 2 større Sten ligger i Gangen og S. f. Kammeret. F.M. 1946.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. I kammeret ses dog kun 3 bæresten. Midt i kammeret en stor træstub efter et fældet træ. Bevokset med græs, krat og en lille eg lige ved kammeret.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links