Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231714
Sted- og lokalitetsnummer
140501-56
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Rishøj", 2 x 13 m i SV-NØ, 10 m i NV-SØ. Det er fortrinsvis den oprinde- lige højs SØ-lige del, der er bevaret. Siderne afgravet i alle retninger. Mod NV en stor indgravning til højbunden, d.v.s. ned under den i ubetydelig højde bevarede NV-lige del af højen. Hullet er medregnet i diameterangivelsen. I hullet ses 5 store sten, af hvilke de 3 synes at være på plads (dog muligvis ude af oprindelig stilling), de 2 er antagelig flyttet. Stenene er sandsynligvis rest af en grav. Græsklædt og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa høj Bakkeflade ligger en Rundhøi, omtrent 50' i Tværmaal, 7' høi, noget udgravet i Toppen, i Jordfylden sees mange mindre Sten, en stor Sten rager 3' ud af Høiens Side. [["Rishøj", var i 1946 kun en Højrest, 5-6 x 10-11 m, ca 2 m høj, det bevarede Parti af Højen er kun den sydlige Kant, Resten bortgravet. Ikke-fredningsværdig]] [[frigivet]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1877
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Rishøj", Højrest, 5-6 x 10-12 x 2 m. Det bevarede er kun den sydlige Kant af Højen. Resten helt bortgravet. Beklædt med Græs og Buske i Ager."Rishøj", var i 1946 kun en Højrest, 5-6 x 10-11 m, ca 2 m høj, det bevarede Parti af Højen er kun den sydlige Kant, Resten bortgravet. Ikke-fredningsværdig [[frigivet]]
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Mål: 2,0 x 12,0 x 6,0 m. Højens top belagt med hovedstore sten. I agerskel. 6 m. fra høj højspændingsmast. C-høj. Genbesigtigelse 20.10.1987: Højen ligger på bakkens højdepunkt og er nu 1,5 x 11 m. Den har afgravede, ret stejle sider og nedgravning i top og NV-side. MB Bevoksning: 1980: Løvtræer.
1983
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2317:14, Status: B.
1983
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1983
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning"Rishøj", 2 x 13 m i SV-NØ, 10 m i NV-SØ. Det er fortrinsvis den oprindelige højs SØ-lige del, der er bevaret. Siderne afgravet i alle retninger. Mod NV en stor indgravning til højbunden, d.v.s. ned under den i ubetydelig højde bevarede NV- lige del af højen. Hullet er medregnet i diameterangivelsen. I hullet ses 5 store sten, af hvilke de 3 synes at være på plads (dog muligvis ude af oprindelig stilling), de 2 er antagelig flyttet. Stenene er sandsynligvis rest af en grav. Græsklædt og kratbevokset, i ager.
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samelsag, omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. "Rishøj". 6 x 12 m stor og 2 m høj. Nedgravning i top og NV. Højsiderne stejle og afgravede. På bakketop i ager.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog kun 3 store sten mod NV samt en del små tilgroede sten. Ingen sten i top. Intet skel og ingen el-mast. Bevokset med krat.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links