Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
322520
Sted- og lokalitetsnummer
020611-30
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/10 1883, kmhr. greve F.C.R. Scheel Høj, 2 x 20 m, med stærkt forstyrret stengrav af 5 bæresten og 2 dæksten, hvoraf 1 afvæltet. En del andre spredte sten, måske rester af gang og kammer. NMI:.....rester af gang og andet kammer.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnselig Stendysse, der synes tildels at være udgravet. Omkring en Høi, hvis Høide er c. 7' findes en Kreds af 19 Sten, hvis Overflade ses i Jordskorpen, enkelte Sten mangle i Kredsen mod N og S. Paa den østlige Del af Høien ligger en Gangbygning. Indgangen er fra SØ og bestaar af 3 Sten i hver Side, de yderste ere væltede. Kammeret har en 6-kantet Form og er dannet af 5 anselige Stenblokke, der vende den flade Side ind imod Kammeret, den yderste Sten mod SØ er væltet ind i Gravrummet. Dette har været dækket af 2 Overliggere, men af disse ligger kun den ene paa sin oprindelige Plads, Dækstenen over den forreste Del af Kammeret er derimod væltet af og ligger over den første Sidesten. Gravkammeret er fyldt med Jord indtil c. 3' fra Dækstenens Underflade. Tæt SV for denne Gangbygning har der ligget et andet kammer, hvis Form ikke kan bestemmes, kun to Sten i den nordlige Ende staa paa deres oprindelige Plads, de øvrige ere omstyrtede. Bevoksning: 1982: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1883
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 20 m, med stærkt forstyrret Stengrav af 5 Bæresten og 2 Dæksten, hvoraf 1 afvæltet. En Del andre spredte Sten, maaske Rester af Gang og andet Kammer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForstyrret megealitanlæg. Høj måler ca 2x20x20 m, foroven mod N et kammer på højens top med 5 bæresten og 2 dæksten, ene væltet ned mod Ø. Vinkelret på S-siden en gang mod Ø med 5 sten mod N og 3 mod S, delvist placeret parvis. S for kammeret og SØ for gangen 8 større sten, flere med brudflader? og væltede. Ø for kammeret 1 mindre sten. Flere sten anes i højsiden. Stenene rager ca 1,7 m op over højoverfladen, dæksten. Der findes en skovvej ca 10 m Ø for højen, ca 200 m til offentlig vej. Højen ligger på kanten af morænebakke, hvad der får den til at syne større, på skråning ned mod lavning mod N og NV. Bevoksning: 1982: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links