Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
34027
Sted- og lokalitetsnummer
190506-225
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,3 x 16 m. Vestfod og vestside afskåret af indkørsel ved hus. Vand- rensningsanlæg i midten af højen. Toppen affladet. Nordfod og del af nord- side afskåret. Græs og delvis beplantet i have. Afmelding af C-højen til Nationalmuseet d. 5/3-1991. Højen er konstateret sløjfet. ****************************

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid48' i Tv. 7' høi. Gravet fra SN til ind over Midten.
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,30 m h., Diam. 16 m. Uden særlig dybe Huller, men afgravet overalt, navnlig i S., hvori i al Fald omtrent en Fjerdedel af Højen er borttaget. Græsgroet og delvis beplantet i Udkanten af gammel Plantage. If. Meddelse fra Finderen er i denne Høj fundet en stensat Grav. Den var aflangsfirkantet, omsat med en Række sten, over den laa et enkelt Lag Sten. Der saas tydelige Rester af et Skelet, der var som Støv, Pandeskallen, der laa i Ø., var dog velbevaret. Heri optoges Mus. Nr. 19397, et Bronzesværd, og "nogle Stange" (antagelig Mus. Nr. 19399, Brudstykker af en Fibula og en Naal af Bronze). If. senere Medd. stammer dette Fund ikke fra denne Høj, men fra [sb.] 227.- De øvrige Oldsager i den samme Sending er ikke, saaledes som dengang meddelt, fundne i denne Høj, men i Høj [sb.] 240.
1917
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 2,3 x 16 m. Vestfod og Vestside afskaaret af Indkørsel ved Hus. Vandrensningsanlæg i Midten af Højen. Toppen affladet. Nordfod og Del af Nordside afskaaret. Græs og delvis beplantet i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3402:7, Status: B
1947
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen frigivet efter besigtigelsen i 1947 og kendt ikkefredningsværdig af Fredningsnævnet for Ribe Amt 17/9 1947. Ved undersøgelsen fandtes brandgrave fra yngre bronzealder i form af 3 stenlægninger. To af dem indeholdt brændte ben. Fra stenlægning 3 stammer en lille bronzearmring.
1947
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3402:7, Status: C
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen sløjfede høj slettes af fredningsregisteret.
1991
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links