Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
34026
Sted- og lokalitetsnummer
190506-227
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,75 x 21 m. Stærkt forgravet af tyskerne med løbegrav gennem toppen. Hele syd- og nordsiden bortgravet, så den her står med stejl brink. Afmelding af C-højen til Nationalmuseet d. 5/3-1991. Højen er konstateret sløjfet. ******************************

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi. 62' i Tv. 12' høi. Gennemgravet fra Øst til Vest.
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,20 m h., Diam. 24 m. Overalt er taget et godt Lag af, saaledes at den oprindelige Overflade vist ikke staar nogetsteds. Tværs over Midten er i Retning N.-S. gravet en 3 m br. Rende, hvis Bund i Toppen ligger 0,90 m d. Græsgroet i Hede.- Om Fund, se [sb.] 225.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,75 x 21 m. SØ-Side afskaaret af Vej. Overdel Affladet. Græs og Lyng i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3402:6, Status: B
1947
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter besigtigelse i 1947: [Højen] stærkt forgravet af Tyskerne med Løbegrav gennem Toppen. Hele Syd- og Nordsiden bortgravet, saa den staar med stejl Brink. Kendt ikke-fredningsværdig af Fredningsnævnet for Ribe Amt 17/9 1947. Ved udgravning i samme år fandtes centralgrav, et rektangulær stenkammer med formuldet trækiste indeholdende brændte ben samt et par stenlægninger uden fund.
1947
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3402:6, Status: C
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen sløjfede høj slettes af fredningsregisteret.
1991
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links