Foto
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191019
Sted- og lokalitetsnummer
130812-141
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 10 m. I toppen gravning 1,5 x 4 x 1 m, hvori rester af stenkiste stenleje i Ø-V.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 4-5'. Temmelig urørt. Bevoxet.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidH. 1 m. 10 m. I Toppen Gravning 1 ½ x 4 x 1 m., hvori Rester af Stenkiste eller Stenleje i Ø-V.H. 1 m. D. 10 m. Udgravet. Rester af Stenleje.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Privat udgravning - Viborg MuseumAmatørarkæologen Preben Lützau-Lund foretog ml. 1930-1938(?) en udgravning i en høj på hans lokalitet ”H”. I hans protokol er anført: ”Højens Højde maalt fra Mark i Vest var ca. 1,50 m, og Højens Diameter er 12 m. I fylden fandtes 3 Flækker samt et "Flintbor", desuden fandtes spredt i Fylden en Del Lerskaar. Der har været gravet i Højen, hvilket kunde ses af en Fordybning i Toppen af Højen, samt af at der er bragt Uorden i Midten af Kisten. … I selve Graven fandtes ikke andet end én simpel Pilespids (Spaan). Desuden fandtes en Del brændte Ben, spredt imellem Stenene. Det viste sig desværre at Graven var helt ødelagt, og Gravgodset, hvis der da har været noget, er vel nærmest taget af dem, som har ødelagt Graven. Se i øvrigt Kort og Foto. Kort No 1910. Matr No 1af Sødal Skov Rødding Sogn. Nørlyng Herred”. (Kortet er en plantegning i 1:25).
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Genstand givet til museum - Viborg MuseumViborg Museum modtog i 2002 amatørarkæologen Preben Lützau-Lunds store privatsamling af oldsager. Blandt genstandene var to lerkarskår, et flintafslag med retouche og fire andre flintafslag fra udgravningen på hans lokalitet "H" - en (i 1938 fredet) gravhøj i Sødal Skov.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2014
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og anmeldelse af anlæg/fund til Fund og Fortidsminder. PLL's plantegning viser rester af en stensat Ø-V orienteret grav, der måske har været op imod 2 m lang og over 0,6 m bred. Hvis de af PLL omtalte brændte ben er fra graven, så er en datering til æ. bronzealder per. III mest sandsynlig. De bevarede fund (fra højfylden) giver ikke mulighed for en nærmere datering.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links