Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra Ø
.
Oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
140355
Sted- og lokalitetsnummer
110112-86
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1901, godsejer H. Lutzhøft, Tandrup. Afmærkn.: MS 1911, stud. Henning Muller. Høj, 16,5 x 4 m. Brud i top mod NØ (4 m i diam. 1,5 m dybt), heri endesten af broncealders gravkiste. Foden for tæt plø- jet, herved blottet en randsten mod SØ. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredet Høj, 16.5 m. i Tværm., 4 m. h. Foroven i Siden mod NØ et Brud, 3.5 x 2.5 m., 2 d. Heri ses mod NØ en kantstillet, flad Sten, 0.8 m. l., 0.5 h., den østre Endesten af en Bronzealders Gravkiste. Højen i øvrigt velbevaret med smuk, stejl Side. Lynggroet i Hede. MS ved Fod mod N. [se sb. 98].
1912
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16,5 x 4 m. Brud i top mod NØ (4 m i Diam, 1,5 m dybt), heri Endesten af Bronzealders Gravkiste. Foden for tæt pløjet, herved blottet en Randsten mod SØ. Græs- og lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Bevokset med spredte træer og buske.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links