Oversigtsbillede - højen set fra V
.
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
.
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35071
Sted- og lokalitetsnummer
190302-90
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1-1,1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.0 - 1.1 x 13-14 m. Bevokset med et par store bøgetræer, i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMindre høj. Ø-lige side beskadiget af kørsel med skovmaskiner, der har pløjet overfladen op i dybe spor. Bevokset med græs og 2 store bøgetræer. Beliggende i åben bøgeskov. En del henkastet affald fra skovning på højen. 5 m. Ø for højen en skovvej. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Farve, 04, neg.nr. 40, set fra S.
1999
Diverse vind og vanderosion - Museet på Sønderskov
2001
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
2001
Museal prøvegravning - Museet på Sønderskov
2001
Museal udgravning - Museet på Sønderskov
2004
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links