Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190939
Sted- og lokalitetsnummer
130816-95
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, den østligste af "Sejrhøje", 3 x 14 m i N-S, 18 m i Ø-V. Siderne afgravede, toppen hullet. Ny indgravning fra N. De fleste brud forlængst eftergroede.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Den østligste af Sejrshøjene. Ødelagt. Grav i N-S til Bund tværs gjennem Højen, desuden er Syd og Østsiden bortskaaret. Midt i Højen fandtes en Dynge Sten. I denne og forskjellige Steder i den øvrige Del af Højen fandtes ialt 9 Urner af grovt Ler med brændte Ben. De stode oftest paa en flad Sten og havde enten en lignende til Laag eller vare forsynede med et Lerlaag. De vare omsatte med Sten. Af Urnerne findes 1 i Viborg Samlingen (m. Laag). Efter Finderens Forklaring fandtes i Urnerne: bl andet 1 Niptang af Bronce. 1 c 4'' langt Spydblad af Bronce. 1 Bennaal. 1 afbrækket Syl af Bronce samt 1 Savblad. Jeg har senere faaet oplyst at disse Gjenstande i sin Tid have været i Bogholder Thomsens Samling.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, den østligste af "Sejrhøje" 3 x 14 m i N-S, 18 m. i Ø-V. Siderne afgravede, Toppen hullet. Ny Indgravning fra N. de fleste Brud forlængst eftergroede.Bør fredes. [[Fredet]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links