Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
190938
Sted- og lokalitetsnummer
130816-94
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, den vestligste af "Sejrhøje", 6 x 25-30 m, en fordums anselig høj, gennemgravet ved kløft, SØ-NV, lige til bunden. Randstenene bortfjernde og jord ligger udkastet som en vold om foden. Grænsen tegner sig ikke skarpt.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Den vestligste af Sejrshøje. Ødelagt. Rundtoppet Høj, østre Side afgravet til ½ Radius i Grundfladen. Hul i nordøstre Side samt alle Randstenene ved Foden borttagne (der er gravet en Grav rundt Foden for at dem ud) paa to tre nær. En af disse, der endnu staar ved Højens vestlige Fod, bærer 3 skaalformede Fordybninger. Den er 2'4'' høj over Jordoverfladen, ca 3 1/4' bred og c 8'' tyk. De skaalformede Fordybninger sidde paa den øverste Del af den ud fra Højen vendende Flade og sidde med en indbyrdes Afstand af: Fra a-b ca. 5'', b-c ca. 3''. a er 2½'' i Diam. b er 1½'' i diam. c er 2½'' i diam. De ere alle 3 kun 1/4-½'' dybe. Højen er opført af Sand og Jord, Lag paa Lag. I østre Side fremkom paa Bunden af Højen en Brolægning, der stødte til Randstenene, mellem hvilke der fandtes et "Trug" af Sten. Lige udenfor Højen skal et lignende være opgravet. I selve Højens øverste Del fandtes i 1868 den i Museum f. n. Olds. I Kbh værende Spiralfingerring af Guldtraad (M.no A292), under Koltringer. Ejeren som udgravede Guldringen angiver at den laa c 2' under Højens Overflade paa det Sted i den nordøstre (ikke som opgivet S.Ø) Side, hvor der ]]som angivet[[ findes et Hul. Midten af Højen er fuldst. urørt.Guldringen har inventarnummer B292.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, den vestligste af "Sejrhøje", 6 x 25-30 m., en fordums anselig Høj, gennemgravet ved Kløft, SØ-NV, lige til Bunden. Randstenene bortfjernet og Jord ligger udkastet som en Vold om Foden. Grænsen tegner sig ikke skarpt. Bør restaureres.Maa fredes ogsaa af Hensyn til sin Beliggenhed. [[Fredet]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links