Oversigtsbillede - højen set fra nordøst
.
Oversigtsbillede - højen set fra syd
.
Oversigtsbillede - højen set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
34049
Sted- og lokalitetsnummer
190510-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Hjulspor, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj. Den vestlige halvdel af en gravhøj, 18 m N-S, 7 m Ø-V og ca. 1,25 m høj. Dens NØ- og SØ-del er bortgravet til ca. 1,5 m under terræn, og mellem disse to afgravninger findes en jordblok, som kan rumme rester af højens Ø-side. På den bevarede V-halvdel er foden udflydende, og en mindre, flad indsænkning ses på NV-siden.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe sidste Rester af en Høj, ødelagt og ganske udgravet ved Grusgravning. Den er nu 1,35 m h., men har været noget højere. Diam. kunde ikke mere bestemmes. Lynggroet i Hede. Den Hede, der endnu er tilbage S. for [sb.] 62-63, Tingheden, er helt gennemsat af Vejspor. Flere indtil 0,40 m dybe Spor gaar umiddelbart. N. for [sb.] 90 og S. for [sb.] 64 og 62 i østlig-vestlig Retning mod Høj [sb.] 172. - Andre ikke saa dybt nedskaarne Vejspor løber umiddelbart Ø. og V. om [sb.] 62 i sydøstlig Retning ned mod Slugten Ø. For [sb.] 98. Ø.N.Ø. for [sb.] 155 gaar flere Spor fra Slugten, ved hvilken de har skaaret sig ned i Bakken til ret dybe Hulveje, i sydvestlig Retning op over Heden umiddelbart N. og S. for sidstnævnte Høj. Heden omkring Gravpladsen [sb.] 92 er et Virvar at Vejspor. De har krydset hverandre midt i den, og de kan være ret dybe mellem Smaahøjene.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNNV-Side af Høj bevaret. Resten fjernet ved Grusgravning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøjrest. Den vestlige halvdel af en gravhøj, 18 m i diam. N-S, 7 m V-Ø og ca. 1,25 m høj. Dens NØ- og SØ-del er bortgravet til ca. 1,5 m under terræn, men mellem disse to afgravninger findes en jordblok, som evt. kan rumme rester af højens Ø-side, medmindre dog jordblokken blot er en tilfældig jorddynge. Højens centrum er måske intakt. På den bevarede V-halvdel er foden udflydende, og en mindre, flad indsænkning ses på NV-siden.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerGravhøj. Den vestlige halvdel af en gravhøj, 18 m i diam. N-S, 7 m V-Ø og ca. 1,25 m høj. Dens NØ- og SØ-del er bortgravet til ca. 1,5 m under terræn, men mellem disse to afgravninger findes en jordblok, som evt. kan rumme rester af højens Ø-side, medmindre dog jordblokken blot er en tilfældig jorddynge. Højens centrum er måske intakt. På den bevarede V-halvdel er foden udflydende, og en mindre, flad indsænkning ses på NV-siden.Højen ligger græsklædt i et hedeområde, med ager mod nord og vest.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links