Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340414
Sted- og lokalitetsnummer
190510-62
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,8 x 19 m. SØ-fod og del af SØ-side fjernet. Hul i toppen, ca. 4 m i diameter, 1,1 m dybt, med udløber i SV-side. Resten af højen udbedret af hensyn til ny vej. Græsgroet og bar i ager.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi "Tinghøi", 22 Meter i Tværmaal, 3 ½ M høi. Undersøgt 1890 (Fundberetnint 51). Foroven i Høien stod i en Række 3 Urner med brændte Ben, i den ene tillige en Ragekniv af Bronse. Paa Bunden af Høien var en større Stendynge.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDe sidste Rester af Tinghøj, der nu er ganske ødelagt af Grusgrave. Den er nu 3,40 m h., men har været noget højere. Diam. kunde ikke mere bestemmes. Lynggroet. Udgravet A. P. Madsen (Udgravn. Ber. 51). Senere er der af og til fundet "Urne med Aske", men uden Oldsager. Højen har været benyttet som Rettersted.
1941
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 2,8 x 19 m. SØ-Fod og Del af SØ-Side fjernet. Hul i Toppen ca 4 m i Diam, 1,1 m dybt, med Udløber i SV-Side. Resten af Højen udbedret af Hensyn til ny Vej. Græsgroet og bar i Ager.
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links