oversigt, set fra SV
.
oversigt, set fra øst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
28242
Sted- og lokalitetsnummer
030405-96
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl.: 9/9 1898 (Skomager Niels Andreas Hansen og enke efter rebslager P. Larsen, B.D. Larsen.) Afmærkn.: MS. 1907, L. Lassen) Tvangsauktion på matr. nr. 3 f i 1908. Høj, "Skingshøj". Et udgravet polygonalt dyssekammer med gang. Kamret er sat af 5 sidesten, 2 m langt i NV-SØ indtil 1,75 m bredt og 1,40 m højt (nu er kamret dog næsten fyldt med jord.) Indgang på SØ-side. Svær dæksten på plads med et par skålfor- mede fordybninger. Gangen 1,90 m lang udgår mod SØ, kun 2 sten mod SV står tilbage. Ingen dæksten. Matr.nr 3h: Høj "Skingshøj", i skel til matr.nr. 3f af Nyrup.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI "Skingshøj" ved Landevejen ligger en stor Sten, aabenbart Dæksten til et Gravkammer, hvilket man da ogsaa vil have bemærket ved at grave ned ved Stenen.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Skingshøj". Et udgravet polygont Dyssekammer med Gang. Kamret sat af 5 Sidesten, 2 m. langt i NV-SØ, indtil 1,75 m. bredt og 1,40 m. højt (nu er Kamret dog næsten fyldt med Jord). Indgang fra SØ. Svær Dæksten paa Plads med et Par skaalformede Fordybninger. Gangen 1,90 m. lang, udgaar mod SØ, kun 2 Sten mod SV staar tilbage, ingen Dæksten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Skingshøj". Dyssekammer i lav, uklart afgrænset højning: 1,2 m.høj, 2,5 m.lang, 2,3 m.bred. Stor dæksten med 2 skålformede fordybninger, kammeret jordfyldt. Gangen ses ikke. Området syd for dyssen dyrkes som køkkenhave. 5,2 m. syd for kammeret, lige bag ligusterhækken (se F 200/64) står et lille drivhus af letmetal og bølgeplastik. Skuret nord for kammeret, som krævedes flyttet 1974, er borte. I havehjørnet ligger en dynge grene o.lign. Vedligeholdesen af arealet syd for dyssen indtil hækken (F200/64) påhviler fredningsnævnet og fredningsstyrelsen. Dette overholdes ikke (p.t.køkkenhave). Arealet bør om muligt erhverves og plejes ordentligt. Samtidig bør der skabes orden omkring adgangsstien fra nord (grimt trådhegn) og hyldestubbene ved dyssen fjernes. En samlet løsning må være nødvendig for at få respekt om dyssen, så kan den blive ganske seværdig.
2008
Diverse sagsbehandling - Odsherreds Kulturhistoriske Museum
2008
Museal prøvegravning - Odsherreds Kulturhistoriske MuseumMindre forundersøgelse på matriklen lige sydvest for dyssen, forud for byggeri indenfor 100m-zone. Ingen fund eller anlæg. Dyssen ligger på en lerknold i et ellers sandet område.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links