Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150250
Sted- og lokalitetsnummer
110612-47
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1502-50, 49, 48. Høj, 2,5 x 20 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Fra Ø-V en 5 m bred i bunden flad kløft 1 m dyb. Siderne beskårne og ujævne. Græs- klædt i anlæg.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSkjenn'bjerrehyv' kaldes 6 store og en overpløjet Høj paa Neder- og Over-Gramstrup Mark [N. nr. 52-58, svarer til sb. 52,51,50,49,48,47,410]. I "Den danske Lods" kaldes de "Skindbjerghøje", men Navnet, som Egnens Folk giver dem, maa nok være rigtigst. "Aa skjenn'" = "at skinne" har intet tilfælles med "Skind". Denne østligste af Skinnebjerghøje er 11 Skridt fra Ø-Skjellet mod 12a og er den, som er stærkest beskaaret af Grøften der nordenfor. Den har en grøn Kløft fra Ø-V oveni, hvor en Overligger rager frem i Midten. Det er en prægtig Høj, 90 Skridt i Omkreds. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid52-58 [sb. 52,51,50,49,48,47,410] Skinnebjerrehøiene. No 57 af betydelig Høide, 67 Fod i Tværmaal, afskaaren af en Grøft mod Nord. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, endnu 2,5 m. h. Tværs over den i Ø-V. en 5 m. br., i Bunden flad Kløft, 1 m. d. Siderne beskaarne. Delvis beplantet, Lysthøj. N. nævner en synlig Dæksten af et Kammer (?). Højene 47-52 er "Skinnebjerghøje"..."Skinnebjerghøjene" ligger smukt paa Højdedraget over Vestervig. Bevoksning: 1980: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 20 (N-S) x 25 (Ø-V) m. Fra Ø-V en 5 m bred i Bunden flad Kløft 1 m dyb. Siderne beskaarene og ujævne. Græsklædt i Anlæg.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed restaureringsarbejde i 1963 [se fredningssag 3470/63] blev der fundet skår af en urne med brændte ben i den sydlige side af toppen. Efter restaureringen viser højen sig med ret regelmæssig form bevokset med græs i anlæg.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 3,7 x 23,0 x 20,0 m. Restaureret. Gl. beskrivelse ikke gældende mere. Regelmæssig og pæn. Største mål på høj i Ø/V-lig retning. ** Seværdighedsforklaring ** 1502:48-50 del af højgruppe, hvorfra smuk udsigt imod N op til Vestervig Kirke og Lodbjerg/Agger området. Bevoksning: 1980: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i anlæg i Vestervigs udkant. Vandresti fører forbi højgruppen. Herfra fantastisk udsigt.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links