Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38086
Sted- og lokalitetsnummer
200208-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Uldal, Art. 100, Bd. XI, Bl. 363. Tingl.: Fredlyst som statsejendom. Høj, 3,50 x 25 m. Gennemgravet af en 6 m bred kløft fra NØ-SV ind over midten.

Undersøgelseshistorie

1898
Museal udgravning - Haderslev Museum
1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 3.50 m x 25 m. Ødelagt med en foroven 6 m br. kløft, der fra NØ. er ført ind gennem Højens Centrum og ud mod SV. omtr. 1.75 dybt i Centrum. Sydsiden borttaget af Vejdige. Her er fundet 1 Bronzestykke, 4 Ravperler og 1 Glasperle, Haderslev Museum 3251-56.
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,50 x 25 m. Gennemgravet af en 6 m br. Kløft fra NØ-SV ind over Midten.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed udgravning af en høj fandtes 3 grave. Den ene, der var en stenpakning uden spor af kiste, indeholdt foruden de brændte ben ravperler, en blågrøn glasperle og 2 tutuli (3251-56). Den anden bestod af en stenpakning omkring en egekiste. Den indeholdt en sværdklinge samt nitter og knap og en dobbeltknap (3257-58). Desuden fandtes en urne støttet af en stenpakning, og den indeholdt foruden urnen en blå glasperle (3249-50).
1961
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links