Fortidsmindet set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39149
Sted- og lokalitetsnummer
090415-26
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj, 0,9-1,0 x 10-11 m. På toppen en stor, flad sten ant. overliggeren til et dyssekammer eller en stenkiste. Op til den- ne sten mod N og Ø 3 mindre sten. I nordsiden af højen ses 3 større kampesten i række Ø-V, den midterste dog noget forskudt, 1 lignende sten i højens sydside og 1 SØ for overliggeren. Dis- se 5 sten er antagelig alle overliggere. I højens overflade desuden flere håndsten og noget større sten. Bevokset med en halv snes unge bøgetræer, i skov.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj i hvis topflade ses følgende jordfaste sten i en noget brudt og uregelmæssig halvkreds, omkring toppens vestlige del rager 6 meget store sten op. Midt på toppen ligger den i fredningsteksten omtalte store, flade sten (1,8x1,2 m), under dens Ø-side ses toppen af en (bære-)sten, hvorpå den hviler, umiddelbart S for denne og ca 0,1 m fra den flade sten står en kantrejst, hellelignende sten. Derudover ligger spredt på topplateauet og på højen iøvrigt en del løstliggende større og mindre sten. Mål: 1,5x14x14 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links