Fortidsmindet set fra nordvest
.
Kammer set fra nord, i forgrunden en jordfast randsten
.
Langhøj set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
391410
Sted- og lokalitetsnummer
090415-22
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Den nordlige ende af et jættestuekammer, der har haft læng- deretning NNV-SSØ. Af kamrets 2 nordlige endesten er kun den vestlige bevaret. Af østlige langsides bæresten er de to nærmest nordenden på plads, den nordligste dog væltet indad. Af kamrets vestlige langside er kun den nordligste bæresten bevaret. Over den bevarede del af kamret ligger en stor dæksten i retning Ø-V; den væltede bæresten i Ø har bevirket, at dækstenen ligger skråt. Kamret har været 1,5 m bredt, bærestenene rager ca. 1 m op over jorden. Den svage jordhøjning er stenfyldt. Ændring af tinglysningen igang 1991 ***********************************

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1885
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af langhøj orienteret SV/NØ. Højfylden hæver sig indtil 0,6 m over omgivende terræn men viser spor af ældre forstyrrelser, bl.a. i SV-enden af større, fladt krater, der kunne stamme fra fjernelse af endnu et kammer. I SØ-siden en ca 20 år gammel rodvælter. I den nordvestlige langside ses 4 lave, jordfaste sten - formentlig randsten. Kammeret (i NØ-enden) er den nordlige del af et formodet stordyssekammer sat af 1 bæresten i V, 1 i N og 2 i Ø. I NØ-hjørnet mangler en bæresten. På de tre nordligste bæresten hviler den mere end 2,5 m lange dæksten, på hvis top ses 1 skåltegn. Ingen af bærestenene er (som angivet i fredningstekst) indskredet. Indvendige mål: Ø/V 1,5 m, N/S 2,0 m. Fredningen bør udvides til at omfatte hele højresten og ikke kun kammeret. Offentlig adgang (sti) fra P-plads ønskelig. Mål: 1,8x20x9 m. ** Seværdighedsforklaring ** Trods sin rudimentære stand et flot og imponerende fortidsminde beliggende tæt ved meget besøgt strand, hvis P-plads findes ca 125 m S for anlægget. Bevoksning: 1987: Løvtræer
2008
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerFund af skålsten på dækstenens overside.
2011
Museal besigtigelse - Odense Bys MuseerEt skåltegn, midt på top af dæksten er registreret.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links