Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34187
Sted- og lokalitetsnummer
080113-80
Anlæg
Rundhøj, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.); Bautasten, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj. 0,9 x 15 m. Midt på højen en bautasten 1,0 m høj, ved grunden 0,7 x 0,5 m, hælder noget mod vest. Græsklædt og ubeskadiget. Beliggende på strand- fælled bestående af strandvoldsdannelser.

Undersøgelseshistorie

1988
Anmeldelse fra privat - Fyns StiftsmuseumPå gammel strandvold ligger en tydelig højning med en spids bautasten på midten.
1988
Museal besigtigelse - Fyns StiftsmuseumBør fredes.
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderHøj, 0,9 x 15 m. I centrum en bautasten, 1 m høj.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links