Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Stencirklen mod syd set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240910
Sted- og lokalitetsnummer
130305-123
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 14 m; dybt hul i midten, ellers velbevaret. NMI.: Sydlig, i Stenholt skov. Det gl. tinglysningsdok. af 18/3-1938 aflyst og erstattet af nyt dokument i 1989 med følgende tekst: Gravhøj og stenrække. Gravhøj, 15 m i diameter, 2 m høj. I toppen en nedgravning, 2 m i nord-syd, 1,5 m i øst-vest og 0,5 m dyb. Højen har jorddækkede randsten. Fra gravhøjens fod i syd og 35 m i sydlig retning forløber to uregelmæssige stenrækker af delvis synlige, delvis jorddækkede sten. De synlige sten er i størrelsen fra 40 x 30 cm til 120 x 50 cm og kan registreres i et antal på 25-30. Stenene rager indtil 35 cm op over skovbunden. I sydenden af stenrækken findes en 4 x 3 m stor koncentration af jorddækkede tætliggende sten. Det fredede areal med stenrækken udgør ialt 38 x 8 m. Både gravhøjen og arealet med stenrækken er græsklædte med træer i egeskov.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med lille topkrater ca. 1,5x1 m, 0,5 m dybt, omkring hvilket flere sten (hovedsagelig håndsten) ligger opvæltet. Iøvrigt velbevaret og smuk. 1-2 m foran sydlige højfod ligger to store sten, hvoraf ihvertfald den ene meget ligner en væltet bautasten. (I 1989 tinglyst under ny beskrivelse v/Torben Dehn). Bevoksning: 1989: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenene omkring hullet i toppen ses ikke mere (er evt. groet til). Højen er græsklædt.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj med stenrække. I skov. Tophul i højen som tidligere beskrevet. Bevokset med græs og bregner.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links