Oversigt set fra NV
.
Indgangsparti, set fra Ø
.
Kammer, syddelen, setfra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1411116
Sted- og lokalitetsnummer
120509-82
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 3/11 - 1888 (købt) Afmærkn.: MS (1923, Hans Kjær). "Stenshøj", en jættestue med sidekammer. Høj på flad mark 2,6 (fra nord) - 3,10 (fra vest) x 16,50 m, omgivet af randsten, hvoraf 17 er synlige. Randstenenes frie højde er gennemgående omkring 0,8 m, bredden 0,8-1,3 m, kun 3 sten er mindre. Ube- tydelige ujævnheder i højoverfladen. Græsklædt, med nogle bus- ke og mindre træer, i have. MS t.v. for indgangen. I højen en jættestue med kammer i nord-nordøst - syd-sydvest, gang i øst-sydøst. Gangen er 4,15 m lang, 1,4 m bred, kun een sten i den nordlige og een i den sydlige side er bevaret. Kam- meret er bygget af 6 sten i øst- og 6 sten i vestsiden samt een sten for hver ende. Mellemrummene er udfyldt med mindre sten, regulær tørmur kun på hver side af den sydligste sten i vest- siden. Kammeret er dækket af 4 overliggere med et mellemrum på 0,8 m mellem 1. og 2. dæksten fra syd udfyldt med store og min- dre sten. Kammerets længde er 7,4 m, bredden 2,55 m på midten, 1,65 m i nordenden, 1,3 m i sydenden. Jordfri højde målt til dækstenenes underkant er 1,86 m (maksimal højde) lidt syd for midten, 1,65 m i sydenden, 1,20 m i nordenden. Mellem 3. og 4. sten i kammerets vestside er en 0,22-0,60 m bred åbning, der fører ind til et lille sidekammer bygget umiddelbart op ad hovedkammeret og begrænset af een stor sten til hver af de tre sider samt een dæksten. Mellem sidestenene er der tørmur-ud- fyldning. Sidekammeret måler 1,9 m i nord-syd x 1,4 m, rum- met indsnævres dog opefter, idet den sydlige og vestlige side- sten hælder indefter. Også dækstenen hælder således, at rummets jordfrie højde er størst nærmest hovedkammeret, her, 1,35 m, mod vest 0,95 m. I den 3. sidesten fra syd af hovedkammerets vestside er kraf- tigt indhugget: K.(omvendt) S. 1898 K.V.T. 1897 Matr.nr.: Oprindelig Suldrup 7ae. Særskilt matrikuleret i 1961 til 7cf.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1967
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1998
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorI indgravningen til jættestuens gang var der ved en tidligere restaurering opbygget en stensat kant næsten dækket af nedskreden højfyld. Den blev afrenset og forhøjet med en tørvevæg. Jættestuens tørmure blev afrenset og restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Et dyrehul under en tørmur blev lukket med glasskår og stenbrokker. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld og udjævnet. Den opgravede højfyld blev fyldt op bag den nybyggede tørvevæg. Se beretning.
2008
Museal restaurering - KulturstyrelsenSoignering og afrensning af graffiti.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt jættestue i Suldrup By.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links