Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
211794
Sted- og lokalitetsnummer
140115-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, helt ødelagt; kun et par partier i NV og NØ står igen med nøgne sider; en mængde sten henligger på tomten, hånd- hovedstore, et par meget store; et par randsten ses på plads i V; græsgroet i ager. 3. januar 1981. Ved nyberejsningen konstateret sløjfet. (Okt. 1986, MB) i vedvarende græsgang. Tidligere C-høj.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj. Her er kun en Rest af en Høj, der tilligemed en lille tilstødende firkantet Plads mod Øst er lyngklædt. Paa denne firkantede Plads staa en Deel større Steen, der efter al Rimelighed ere tilførte fra Marken. Af Højens Krandsstene sees 4, hvoraf a er udvæltet, men de andre findes paa deres Plads. Højens Fyld er Muld, rig paa større Steen, som ligge meget uregelmæssigt mellem hverandre. Der sees flere Stene med Spor af Ild og Røg, men de stamme fra Walborgsblussene. Højens Gjennemsnit har været c 25 Al og Højden 90 a 100". [[1946: Helt ødelagt. Kun et Par Partier i NV og NØ staar igen med nøgne Sider. En Mængde Sten (haand - hovedstore) henligger paa Tomten. Et Par Randsten ses. Frigivet 1946.]] [[5a. 10 m Ø. for Sb. 5 staar et Par oprejste Sten, ca. 1 m høje, en Del flere ligger væltet og paa Pladsen mellem dem er der overalt Brolægning med Smaasten. F.M. 1946.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, helt Ødelagt, kun et Par Partier i NV og NØ staar igen med nøgne Sider, en Mængde Sten henligger paa Tomten, haand til hovedstore, et Par meget store, et Par Randsten ses paa Plads i V, græsgroet i Ager.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen i vedvarende græsgang.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links