Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211739
Sted- og lokalitetsnummer
140115-5
Anlæg
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aflysning af høj, tinglyst 1946-12-09 på matr.nr. 5d Tøstrup By, Tøstrup. ********************************************************** Stensætning, der står 2 oprejste sten, ca. 1 m høje, en del flere ligger væltede (uvedkommende sten er dog også henkastet her); hele pladsen mellem dem er under grønsværen brolagt med håndstore sten. Græsgroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 882/46, 245/47. Sb. 5a. Ca. 10 m Ø. for Sb. 5 af Tøstrup findes et Mindesmærke, som er benævnt 5a i Sognebeskr., det er paa Mtr. 5d af Tøstrup, Ejer Hmd. E. Mygind, Tøstrup pr. Nimtofte. Der ses nu kun 2 oprejste Sten, ca. 1 m høje, men en Del flere ligger væltet og paa Pladsen mellem dem er der overalt Brolægning af Smaasten under grønsværen. Den Formodning, at her har været et Gravanlæg fra yngre Jernalder, ligger derfor nær. mindsemærket bør absolut fredes indtil videre, saa Nationalmuseet kan foretage en undersøgelse ved Lejlighed, men det er tvivlsomt, om der vil være Grund til at opretholde Fredningen ogsaa efter Undersøgelsen. København, 30/10-46. P. Simonsen.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links