Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211795
Sted- og lokalitetsnummer
140115-41
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** Høj, ca. 1,9 x 15 m. I toppen en nedgravning ca. 4 x 4 m stor og ca. 1 m dyb. I den sydlige højside er ligeledes en nedgravning. Den nordlige højside er ret stejl. i ager.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidResterne af denne Høj ere lyngklædte, men der er pløjet for nær rundtom. I Toppen er den brudt formodentlig lige til Bunden, thi her sees et stort Brud (a) [reference til tegning] 8 Alen lang og 5 Alen bred og tildels fyldt med Marksteen. Ved bb[tegning] sees Spor af ældre Indgravninger.[?]emmede Stene ere opstablede mod Syd. Mod Øst sees et Stykke blottet, der viser, at Højen lidt under Overfladen har været regelret [?] afdækket med større Brostene. Mod Syd sees, at Randstenene have staaet saaledes [tegning] i to Lag faldende mod hinanden. Deres Plads har været lidt højere end Jordfylden og omtrent 2 1/2 Alen inde. [[1946: Fod afpløjet i Firkant, hele S-siden og det Indre udgravet og omrodet, men nu tilgroet igen. Frigivet 1946.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 21 m i Diameter, 1,85 m høj, Foden afpløjet i Firkant, hele S-siden og det Indre bortgravet til Bunden, ved S-foden ligger en Del af Jorden i en Bunke, nu overgroet med Græs i Ager. [Skitse i sb.læg].
1946
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHØJ, ca. 1,9 x 15 m. I toppen en nedgravning ca. 4 x 4 m stor og ca. 1 m dyb. I den sydlige højside er ligeledes en nedgravning. Den nordlige højside er ret stejl. I ager.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance af d. 6/4, 8/5 1987, kort med fundsted afsat samt tinglysningsdokument (kopi). Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af høj. Jvf. SNS F. 53-3110. Sb. 14.01.15-41.
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDiverse korrespondance af d. 6/4, 8/5 1987, kort med fundsted afsat samt tinglysningsdokument (kopi). Modtaget på N01 d. 19/5 1987. Ang. fredning af høj. Jvf. SNS F. 53-3110. Sb. 14.01.15-41.
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen måler 14-15 m. N-S og 16-17 m. Ø-V.
2010
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links