Bagside af gravsten
.
Oversigt
.
Gravsten
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2117120
Sted- og lokalitetsnummer
140115-274
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2117:120 Krigergrav fra 1864, Tøstrup Kirkegård. Gravstenen, hvorpå der står et hvidt kors, er 50 cm bred, 11 cm dyb og 80 cm høj. Inskriptionen på stenens forside er: ”Frantz Leegaard Svantemann faldt ved Dybbel 22. Februar 1864. Peder Pedersen faldt ved Dybbel 18. april 1864”. På stenens bagside står: ”Minde over to Faldne Krigere. Bekostede af deres Enker”. Slots-

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav fra 1864. Gravstenen, hvorpå der står et hvidt kors, er 50 cm bred, 11 cm dyb, og 80 cm høj. Inskriptionen på stenens forside er: ”Frantz Leegaard Svantemann faldt ved Dybbel 22. Februar 1864. Peder Pedersen faldt ved Dybbel 18. april 1864”. På stenens bagside står: ”Minde over to Faldne Krigere. Bekostede af deres Enker”.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links