Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
47254
Sted- og lokalitetsnummer
070614-28
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkreds, 11 x 0,4 m. 10 randsten synlige. 3 m øst derfor en væltet bautasten. Græs i eng.

Undersøgelseshistorie

1855
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed det sydlige Gjerde paa samme Mark [som sb 27]: rund svagt hvælvet Jordhøining, 2-3 Fod høi, omsat med Stene og tildels belagt med jordfaste Stene. Tværmaal 27 Fod. ... De smaa Høie og Stenlægninger [sb] 24-30 ligge med flere temmelig tætte paa et ikke stort Terrain, der synes at være en Gravplads. Bevoksning: 1977: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStenkreds, 7 m i diameter, af 20 sten. Mange spredte sten indenfor. Græs, i eng.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds. Beskrivelse: Stenene ikke alle erkendelige, mange overgroede med græsknolde. Fredningsliste: 25 sten. Mod Ø, 1 m. fra kreds: 1 stående bauta (Tja!). Mod NØ 1 lang spids, væltet (?) sten. Beliggenhed: På strandeng nær ved højvandslinien. Se plan fredningsnr. 4725:3, sb. 28. ** Seværdighedsforklaring ** Se skema for sb. 28. Bevoksning: 1977: Græs
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFM-sten i nord.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links