Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
47255
Sted- og lokalitetsnummer
070614-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stensætning, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Bautasten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 29/6 1934, Emil Nielsen Afmærkn.: MS 1936, cand. mag. Thorvildsen Stenkreds, 0,50 x 9 m. 42 sten, inden for denne kreds mulig- vis en mindre. 3 m Ø derfor væltet bautasten. Krat i eng.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLignende Høining [som sb 28], 19 Fod i Tværmaal. ... De smaa Høie og Stenlægninger [sb] 24-30 ligge med flere lignende temmelig tætte paa et ikke stort Terrain, der synes at være en Gravplads. Bevoksning: 1977: Græs
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, med stenkreds, 0,75 x 10 m. 28 sten. 2,50 m øst derfor stående bautasten og 2 m sydsydøst for denne en til. Krat, i eng.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1977
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkreds. Beskrivelse: 42 sten om højningen, rager 0,4-0,5 m. over jord. Kæden er intakt. Mod V ses stenkredsen sat af 2 skifter sten, den inderste tæt indenfor den yderste (d.v.s. 25-50 cm. indenfor). Væltet bautasten (?) 3 m. Ø for kreds. Beliggenhed: Se plan fredningsnr. 4725:3, sb. 28. På strandeng i kant af træ/kratbevoksning. ** Seværdighedsforklaring ** Se skema for sb. 28. Bevoksning: 1977: Græs
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links