Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231140
Sted- og lokalitetsnummer
160114-71
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Tegl, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af høj 1994 *********************** Høj med indbygget teglovn. Højen måler 20 m i diameter, og højden er 1,25 m. I højens sydlige halvdel er indgravert en midleralderlig teglovn. Højen ligger i den sydlige del af et firkantet areal, der i nord-syd retning måler 60 meter og øst-vest 25 meter. Arealet grænser i øst op til den offentlige vej mellem Resenbro og Truust, mod nord til matr.nr. 1-e af Tvilum Hovedgård. Arealet er omfattet af fredningen, men beskyttelseszonen regnes fra højens fod.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal prøvegravning - Uspecificeret institutionMindre undersøgelse af middelalderlig teglovn, hvorfra teglstenene til det nærliggende Tvilum Kloster (grundlagt af Augustinermunke omkr. 1250) antages at stamme.
1992
Dyrkning/land- og skovbrug - Silkeborg MuseumKraftig overpløjning af gravhøjen.
1992
Museal besigtigelse - Silkeborg MuseumHøjen har gennem flere år ligget i græs, men er nu blevet kraftigt overpløjet. Højen er ca. 30 m i diam. og bevaret i 1-1,5 m højde. Den østlige del af højen skæres af kommunevejen Sørkelvej. Over højens vestlige del fandtes meget store mængder teglbrokker, der stammer fra C.M. Smidts undersøgelse 1924, hvor der fandtes middelalderlig teglovn. Centralt i højen, men tilsyneladende uden sammenhæng med ovnanlægget, fandtes et par store oppløjede marksten, og over hele højens overflade og på marken øst for Sørkelvej fandtes, efter midtjyske forhold, store mængder af hvidbrændt flint, der antyder, at teglovnen kan være anlagt i kanten af et ødelagt megalitanlæg. Det skal bemærkes, at Midtjyllands foreløbig eneste jættestuetomt (sb.nr. 189) udgravedes ca. 125 m nord for Teglhøj i 1979-80.
1993
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1993
Tinglysning - Silkeborg Museum
1993
Museal udgravning - Silkeborg Museum
1994
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links