Oversigt set fra S
.
Tingsted-stenen, set fra Ø
.
Oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
08112
Sted- og lokalitetsnummer
100406-29
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/10 1928, gdr. Morten Østergaard Pedersen og hustru, Tinghøjgaard. "Tinghøj", 5 x 28 m; hele midten dybt indsænket; herfra udløbere mod syd og øst. Østre højfod stærkt afgravet. Ved vestfoden en sten, hvorpå står: Hvetbo Herreds Tingsted ind- til 1688.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Mål: 5,0 x 27,0 x 27,0 m. Flad top, diam. af topflade 18 m. Mod S ses 2 x 2 sten i højfoden, de to fritliggende 80-90 cm. høje. På S-siden to flade skår efter ret nye afgravninger. Mod Ø går højfoden stejlt ned og en sti fører op på toppen. I Ø-lige højfod en granitpæl rejst af historisk samfund med påskriften: Hvetbo Herreds Tingsted indtil 1689. Dias: 03.01. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj med smuk udsigt. Bekvem beliggenhed lige V for A11. Bevoksning: 1979: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Græsklædt høj i ager nær vej.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Tingsted

Ting, i middelalderen en forsamling, hvor beboerne i et område, fx herred eller land, holdt møde for at drøfte og tage beslutning i sager af almen interesse, afgøre retstvister samt bekræfte ejendomsforhold mv. På tinge herskede en forhøjet fred, tingfred, der rakte så langt, man kunne se fra tinget, og som med tiden også kom til at gælde vejen til og fra tinget. Krænkelse af tingfreden ved drab eller vold medførte en særlig streng straf. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links