Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
300378
Sted- og lokalitetsnummer
190806-59
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 22/9 1915. Gdr. Ejnar Marius Jessen. Diplom, Sølvbæger. Afmærkn.: MS 1921, Hans Kjær. 4 MS anbragt i arealets hjørner, 1 m inde på dette. Høj, af "Tinghøje", 3,75 x 25 m. Toppen noget sænket og heri mod S et 2 m stort tilgroet hul. Et andet mindre hul, tilgroet, ses vestligt i top. (Få meter øst herfor er rejst en falsk dysse af 3 sten med over- ligger, bruges som talerstol). Ligger i fredet hedeareal.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. 70' i Tv. 12' høi. "Tinghøi"
1915
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 3.75 M. høj, Diam 25 M. Toppen danner en c 6 M. stort, noget sænket lynggroet Flade, hvori mod Syd et 2 M. stort græsgroet Hul, indtil, et andet, mindre, lynggroet Hul ses vestligt i Toppen. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1915. [Sb.nr.] 55-59 udgør Gruppen "Tinghøje", en gammel Vej med mange Spor løber ind imellem [sb.nr.] 58-59. Fra en af Højene i denne Gruppe hidrører Bronzesagerne B5248-53, der fandtes i en Stenkiste. Efter de ved Indsendelsen opgivne Maal paa Højen maatte Sagerne nærmest antages at være fra Høj [sb.nr.] 59.Anlægget og genstandene er registrerede under sb.nr. 59.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Tinghøje" 3,75 x 25 m. Toppen noget sænket og heri mod S et 2 m stort tilgroet hul. Et andet mindre hul, tilgroet, ses vestligt i top. (Få meter Ø herfor er rejst en falsk dysse af tre sten med overligger, bruges som talerstol). FM 22/9 1915
1965
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links