3965 kammer NØ-ende. Set fra NØ.
.
3961 kammer og bikammer oversigt. Set fra SV.
.
3954 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44222
Sted- og lokalitetsnummer
070511-50
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Jættestue med bikammer, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

"Torhøj" med halvdelen af jættestue. Højen 20 x 14 m, 1,5 m høj. Af kammeret i NØ-enden er bevaret 5 bæresten i SØ- siden, 2 i NØ og 3 i NV. Fra NV-siden et bikammer med 4 min- dre bæresten. Gang af 1 bæresten og 1 dæksten. Krat i ager.

Undersøgelseshistorie

1856
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSyd for Gaarden paa forholdsvis flad Mark ligger eller laa en Jættestue i en Jordhøi, som synes at have været omgiven af en Fodkreds af Stene. Kammeret har været af en eiendommelig, sjeldnere forekommende Form. Den bliver nu fuldstændig ryddet og Stenene benyttes til Grundsteen under Hovedbygningen, som er under Opførelse. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1953
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Thorhøj" med Halvdelen af Jættestue. Højen 20 x 14 m, 1 1/2 m høj. Af Kammeret i NØ-Enden er bevaret 5 Bæresten i SØ-Siden 2, i NØ og 3 i NV. Fra NV-Siden et Bikammer med 4 mindre Bæresten. Gan af 1 Bæresten og 1 Dæksten. Krat i Ager.
1953
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med jættestue (Torhøj). Beskrivelse : Højen er stærkt forgravet og ødelagt. Ingen egl. randsten. Kun enkelte henkastede sten på højoverfladen. Kammeret : Ca. halvdelen er bevaret. Hele SV-lige ende er bortskåret, - har øjensynlig været den bredeste ende i et trpezformet kammer, idet østenden synes tilspidsende. Byggemateriale : 11 bæresten er tilbage i NØ-lige kammerende, + 4 i bikammeret, der skyder sig ud mod NV. Af gangen er 2 x 2 + 1 enkelt sten tilbage. 2 overliggere dækker stadig NØ-lige kammerende, 1 den inderste del af gang. Beskadigelser : se Beskrivelse. Anlægget ligger i dag som på Magn. P. tegning fra 1876 (eller '77 ?). Det tætte krat gør anlægget sårbart. Lerjorden eroderer med mulighed for omstyrtning af de store sten. ** Seværdighedsforklaring ** Den eneste bevarede jættestue m/ bikammer på Lolland. God historie gemmer sig i monumentet, men det virker forslummet og er sårbart med den nøgne jord, ligesom de knap 100 m over dyrket ager er en hindring. Bevoksning: 1986: Løvkrat
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links