Oversigtsbillede - dyssen set fra V
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra Ø
.
Oversigtsbillede - dyssen set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
340622
Sted- og lokalitetsnummer
190301-25
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/6 1928. Gdr. Hans Brorsen og hustru, Stærbogård. Diplom Afmærkn.: MS 1928, H. Kjær. Dyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Det fredede areal ca. 10 x 4 m.

Undersøgelseshistorie

1866
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1866
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMt. No. 5. Høj med Gravkammer. Dette bestaar af 6 Stene, dannende en aflang Kiste i Længderetning NNV-SSØ. Østsiden bestaar af 2, Vestsiden af 1, Nord og Sydenden hver af 1 Sten, desuden er en mindre Sten anbragt i det nordvestre Hjørne. Kammerets Længde er omtr. 2,20 met, Bredden 1,02 - 1,15 met. og Højden 1.05 met. Det omgaves oprindelig af en, nu næsten helt bortgravet Jordhøj. De paa vedlagte Pl XVII med tynde Streger optrukne Stene laa ved Undersøgelsens Begyndelse paa de paa Pl. angivne Pladser, men vare ifølge Lejerens Udsagn blevne fjærnede, da Kammeret i 1866 blev aabnet og tømt, og senere lagte tilbage paa deres nuværende Pladser. Ved den nævnte Aabning af Kammeret skal der være fundet Stenredskaber og Lerkar. Jfr. et Udklip af Berlingske Tidende i Nationalmuseets Arkiv.
1912
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidForsøgt fredlyst af Laudrup-Jensen ca. 1880. Sagen berørt til Ejeren 1915 af Kjær. Lund 1912: Ejeren nægter Fredl. Kamret siges at staa i Kornmark.
1928
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Det fredede areal 10 x 4 m.
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1998
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links