Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
452712
Sted- og lokalitetsnummer
070205-18
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Jættestue. Ingen jordhøjning. Kammeret rektangulært 8-9 m langt i ØSØ-VNV, 2 m bredt. Kammeret jordfyldt, men udvendig står bærestenene blottede i ca. 1 m's højde, der ses 6 i nordlig langside, 1 bæresten ved hver ende, i sydlige langside ses 3 bæresten på hver side af gangen der udgår vinkelret fra kammerets midte. Tilbage er nu kun et par gangsten tæt op til kammeret noget mindre end kamrets bæresten. Kammeret dækkes af 4 sore sten (indtil 1,5 x 2,5 m, 1 m tykke), den midterste dæksten (udfor gangen) mangler. Den vestligste dæksten er sprængt.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(3) Jættestue. Den omgivende Jordhøi udpløiet og bortgravet. Høien synes dog aldrig at have gaaet høiere end til Dækstenene. Gangen borttagen. Alle Bærestenene i Kammeret staar paa deres oprindelige Plads og de fleste ere synlige. 4 Dæksten ligger endnu i deres oprindelige Stilling, en 5., den midterste derimod borttagen. Midten af Kammeret er sandsynligvis udgravet, derimod er sikkert begge Enderne af Kammeret ikke forstyrrede, og Fylden ligger her næsten op til Dækstenene. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue. Ingen jordhøjning. Kammeret rektangulært 8-9 m langt i øsø-vnv., 2 m bredt. Kammeret jordfyldt, men udvendig står bærestenene blottede i ca. 1 m's højde, der ses 6 i nordlig langside, 1 bæresten ved hver ende, i sydlige langside ses 3 bæresten på hver side af gangen der udgår vinkelret fra kammerets midte. Tilbage er nu kun et par gangsten tæt op til kammeret noget mindre end kamrets bæresten. Kammeret dækkes af 4 store sten (indtil 1,50 x 2,50, 1 m tykke), den midterste dæksten (udfor gangen) mangler. Den vestlige dæksten er sprængt.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue, uden høj. Som beskrevet på blåt kort. Det er dog ret svært at se detaljer p.g.a. noget løvtræsbuskads, hvor stamme og grene ligger hen over kammeret. Der pløjes ret tæt på fortidsmindet - ca 1 m fra kammeret. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links