Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
422510
Sted- og lokalitetsnummer
070114-22
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse med gang, i høj 0,75 x 11 m. Noget Ø for højmid- ten et noget forstyrret kammer sat af 5 sidesten og dækket af en overligger, der er halvt nedsunken i graven. Kammeret måler 1,40 x 1,20 m. Fra kammeret fører en ca. 0,55 m bred gang mod VSV, hvoraf ses overkanten af 3 sten i hver side. 2 flade, kantstillede sten på tværs af gangen afslutter den- ne. En større sten umiddelbart N for gangens afslutning mod højfoden, en anden lidt over N-foden, en tredje ved Ø-fod. Bevokset med 2 bøge, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Vaalse Vesterskov). Lille Gangbyggning. Jordhøjen er 0.75 m høj. Ved Højens Fod 2, mulig 3 Sten af en Krans, hvis Tværmaal er 11 m. Nogle meter Øst for Højcentret et aabent og forstyrret Gravkammer, sat af 5 Sten, hvorover ligger, halvt nedsunket i Graven, det halve af en Overligger. Kamrets Bredde er 1.20 x 1.40 m. - Fra Kamret fører en Gang mod Vest, 0.55 m. bred. Paa hver Side kan ses Overkanten af 3 Sten. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse med gang, i høj, 0.75 x 11 m. Noget ø. for højmidten et noget forstyrret kammer sat af 5 sidesten og dækket af en overligger, der er halvt nedsunken i graven. Kammeret måler 1.40 x 1.20 m. Fra Kammeret fører en ca. 0.55 m bred gang mod vsv hvoraf ses overkanten af 3 sten i hver side. 2 flade kantstillede sten på tværs af gangen afslutter denne. En større sten umiddelbart n. for gangens afslutning mod højfoden, en anden lidt over n-foden, en tredje ved ø-fod. Bevokset med 2 bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse i høj, Vålse Vesterskov. Som beskrevet på blåt kort, bortset fra at skoven ved Ø højfod ikke kunne ses p.g.a. kratbevoksning, af gangens 3 sydlige sten og de 2 endestene kunne kun 1 (gangsten) ses men kunne føle med stokken at der var sten under bevoksningen af højt græs, nælder , brombær- og løvkrat. Film: 003:04:04 - overstreget på berejserblanketten. Parkering: Med tilladelse. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links