Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352222
Sted- og lokalitetsnummer
040312-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3,5 x 17 m. I toppen en lavning, hvori ses en dæksten.

Undersøgelseshistorie

1880
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Udgravet ca 1863 af hifjægermester Bech. Der skal være fundet tre stenkister, hvoraf de to indeholdt flintsager, den tredje bronzesager formentlig i forening med flintsager].
1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBromark. Beplantet Jordhøj, afpløjet, c. 11' høj, c 52' i Tværmaal. Udgravet ca 1863, om Fundet se Kammerherre Vedels Brev af 9 Juni 1880. - I Nordsiden lidt nedenfor Toppen ses i Overfladen det øverste af et forstyrret Gravkammer:en flad Overligger, hvilende paa handelige Stene, en anden Overligger ligger væltet af. Kammmerets Retning Vestnordvest - Østsydøst, Bredde 2'8". Bevoksning: 1984: Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 1/2 x 17 m., i Toppen en Lavning, hvori ses en Dæksten.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Aflang høj, mål ca. 3,5 x 21,0 x 17,0 m. i NØ-SV-lig retning. Højen er lidt uregelmæssigt rundet. I den vinderoderede (?) V-side ses en del større og mindre sten, antagelig højfyld. I højtoppen mod SV er en uregelmæssig lavning, mål ca. 0,5 x 3 x 5 m. i ØV-lig retning, her ses 2 større sten og toppen af en tredie, sikkert fra plyndret grav. Bevokset med 2 ældre og 1 yngre egetræ, ellers nyligt afskåret vegetation. Beliggenhed som 3522-18. Ca. 20 m. fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i højrække, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links