978 oversigt set fra SØ
.
977 oversigt set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191055
Sted- og lokalitetsnummer
130814-135
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 m h. Diam. i Ø-V 15 m, i N-S 7-8 m. N-siden afgravet, delvis tilgroet. S-siden ligeledes. Flad fordybning i top.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Højde 5'. Ødelagt. Tild. sløjfet.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidH. 2 m. D. 15 m. i Ø-V, 7-8 m. I N-S. N. Siden afgravet, delvis tilgroet, S. Siden ligeledes. Flad Fordybn. i Top.H. 2 m. D. 15 i Ø-V, 7-8 m. i N-S.
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Genstand givet til museum - Viborg MuseumViborg Museum modtog i 1941-1942 antikvitetshandler Chr. Christensens oldsagssamling, som udgjorde en del af "den Christensenske samling". Med samlingen fulgte en udskrift fra en notesbog med en fortegnelse over oldsagerne og med mange oplysninger om fundsteder og under hvilke omstændigheder fundene er gjort. Blandt fundene var "Fem Urner funden ved at køre Fyld omtrent op til midten af Højen i en Stor Kiempe Høj der er vel funden 12-14 Urner deri af Bronse som er funden i Urnerne 1 Spiralnaadel 2 Brudstykker af Rageknive 1 Syl 1 Ravperle en lille Laas har vel været brugt til Halskæde. Matrikel Nr. 2a. Vammen Amt Viborg 1936".
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2012
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumRegistrering af genstande til Museernes Samlinger og opdatering af oplysninger på Fund og Fortidsminder. Ud fra mat. nr. og ud fra oplysningerne om afgravning af højside i herredsberejsningen synes det sandsynligt, at urnerne i 1936 blev fundet i den i 1938 fredede gravhøj, der på Original 1 kort angives at hedde "Hiadder Høj".
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links