9237-2013
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302612
Sted- og lokalitetsnummer
010202-172
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 23/12 1890 (Gårdejer Ole Nielsen) MS(1890) Jættestue i høj. 2 x 17 m. Af kamret ses 2 dæksten og af gan- gen de 3 yderste sten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå det stedse mere stigende terrain ligger i en række fra Maredys [sb.168] hen imod loddens nø hjørne følgende dysser og høje: en fladagtig høj 190' i omkreds, midt ovenpå hvilken der ligger tvende flade stene med temmelig skarpe kanter til den ene side. De ere åbenbart dækstene til et gravkammer af henved 12' i længden, til hvilket sikkert må føre en indgang, hvortil også nogle i grønsværet kun for en ringe del synlige stene må antages at vise spor i øsø retning og i en længde af omtrent 16'.- Mod hvad man kunde vente på grund af de flade oversider på kammerets dækstene vise disse ikke spor til halvkugleformede fordybninger. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i Høj. 2 x 17 m. Af Kamret ses 2 Dæksten og af Gangen de 3 yderste Sten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIkke tilgængelig p.gr.a. overgroning af det meste af højen. Granit-FM iflg. blå kort kunne ikke skelnes i buskadset. Af jættestuen sås de to sidesten, mens gangområdet var skjult af bevoksning. Helt overgroet på top og S-, Ø- og V-sider af tæt-lavt løvkrat, heraf store dele sammenhængende blokke af hybenrose. På N-side græs med lave urter. En markstensbunke v. SØ-fod, ikke synligt fra offentligt trafikeret areal. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Ikke offentligt tilgængelig. Synlig fra offentlige veje i N og S, eller er det private fællesveje (?). Parkeringsmulighed på vej i god afstand i S. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Se nr. 11. Bevoksning: 1989: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links