oversigt,set fra øst
.
oversigtsfoto, set fra vest
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30267
Sted- og lokalitetsnummer
010202-181
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 10 x 7 m. Randsten: mod NV 4, NØ 1, SØ 1, SV 1. I midten 1 sten. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHen imod det vestre hjørne af lodden ligger resterne af en stensætning, som synes at have været af aflang firkantet form i retn. nø.-sv. måske en langdysse, dog uden at der er spor til nogen jordforhøjning indenfor stensætningen. Denne kan endnu spores i en strækning af omtr. 30', mod nv. står 3 stene i række, mod nø er 1 tilbage. Til gravkammer er intet spor. Pladsen benyttes forøvrigt til sammenhobning af sten fra marker. (Denne stensætning er en af de ved kancelliets skrivelse 1809 ell. 1810 fredede oldtidsminder, en af de 2 Hovedstensdysser, se matr.no.22a [sb.183], om hvis bevarelse intet findes i skødet.- se Ant. An. I 348). Bevoksning: 1999: Løvkrat og Nålekrat/-træer
1873
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 10 x 7 m. Randsten: mod NV 4, NØ 1, SØ 1, SV 1. I Midten 1 Sten. Græsklædt i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links