Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
30268
Sted- og lokalitetsnummer
010202-168
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 26/8 1890 (Baron C. Bille Brahe) MS(1890) Jættestue i høj "Maredys". Høj ca 2 x 18 m. Af jættestuen ses 4 dæksten over kammeret og 3 over gangen. Kratbevokset i skov. Tillæg 1978: Vest-nordvest for "Maredys" ca. 2 meter fra højfoden findes en ca. 2,0 x 1,2 x 0,7 meter stor stenblok med talrige skål- tegn. Stenblokken er omfattet af fredningen. Beliggende i skov.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHen imod loddens s.v. hjørne ligger en af slåen næsten helt overgroet høj. Ovenpå denne ses 4 store ved siden af hinanden liggende stene, tydeligt dækstenene til kammeret af en gangbygning, hvis indgang vender mod sø, hvor et par af dens overliggere kunne spores mellem de tætte slåenbuske. Kammeret må antages at være omtr. 18' l. - Denne høj kaldes Mare dys. Terrainet skråner fra dens plads ned imod en mose.
1890
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3026:8, Status: A
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i Høj "Maredys". Høj ca. 2 x 18 m. Af Jættestuen ses 4 Dæksten over Kammeret og 3 over Gangen. Kratbevokset i Skov.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1978
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTillæg til fredning af 17. maj 1943. Vest-nordvest for "Maredys" ca, 2 meter fra højfoden findes en ca. 2,0 x 1,2 x 0,7 meter stor stenblok med talrige skåltegn. Stenblokken er omfattet af fredningen. Beliggende i skov. Tinglyst 1 november 1978.
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestuens længde, bedømt efter dækstenenes spænd, ca. 6 1/2 m. Af den 7 m lange gang mod Ø ses nærmest kammeret toppen af en bæresten i N-siden og længere borte 4 dæksten i nogen spredning. Bevokset med 3 store bøge på siderne, hvortil spredt underskov af bøgepur. Bunddække af græs og lave urter, bl. a. en del bregner. Skålstenen til stede. Beliggende i lysåben løvskov tæt op mod skovvej. 18.12.89. Skålgruber ser på to af kammerets dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske instruktivt anlæg. Offentligt tilgængeligt i privat skov. Parkeringsmulighed på privat vej.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links