Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110612
Sted- og lokalitetsnummer
110709-12
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Højrest, 2,5 m høj. Orindelig ca. 18 m bred, men nu kun ca. 1/2 tilbage. Centralgrav sikkert borte. Tidligere C-høj noteret med følgende fredningstekst: *************************************************** Højruin af jættestue, diameter 10,5 x 14 m. Den sydlige højdel er afgravet og har en østvestgående grøft til højbund. I ager.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-højrest. Fritliggende i ager. Ca. 1/4 af højen imod NV er bevaret i fuld højde ca. 2.5m. Ialt ses ca. 1/2 delen af den oprindelige høj. Nuvær. S. del er afgravet til ca. 1m. over nuværende markflade, og i den bevarede højdels østside, omtrent midt på fører en ca. 1,5 m. bred grødt ca. 3m V-over til højcentrum. Denne grøft går helt til højbund. Centralgraven er som tidl. beskrevet sikkert fjernet, men NV-lige højfragment kan rumme sekundærgrave in situ. Jvf. iøvrigt udførlig beskrivelse i sb. teksten. I dag ses der ingen af de i sb-teksten beskrevne sten i højen, - de er sikkert jordækkede. Højen ompløjes helt til nuværende højfod. Bør fredes / tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet, jf. nyberejsningstekst. Ligger i græsmark. Formen noget forgravet, men højen er OK set fra nord og øst (landevejen). Pleje bør foretages ved fortidsmindet, da højen er delvis bevokset med gamle hyldetræer.
2011
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links