Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140388
Sted- og lokalitetsnummer
110101-96
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 16 m i Ø-V, 10 m i N-S, 3 m høj. I top gravning 3,7 x 1,7 m. Siden mod V, N og Ø skråt afgravet i fuld højde. Foden stærkt afpløjet, firesidet. Tæt beplantet med unge graner i ager. (Højen udgravet for ca. 150 år siden, vistnok i Chr. Møllers tid; herved fundet et broncesværd, er nu på NM)

Undersøgelseshistorie

1829
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1829
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt bronzesværd indsendt til museet i 1829. Ingen nærmere oplysninger.
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStærkt ødelagt.
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 20.4 m. i Tværm. (opr.) i Ø-V., 14.4 i N-S., 3.7 m. h. Top borttaget af gammel Sænkning, hvori ny Nedgravning, 3.7 m. vid, 1.7 m. d. Siden mod N. og V. nylig bortgravet i fuld Højde, Siden mod S. afgravet. Græs- og lynggroet i Ager. 1829 indsendt herfra MCMXCVII: Bronzesværdklinge med Rester af Grebtunge med Guldbaand. - E. 1877: Stærkt ødelagt.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16 m i Ø-V, 10 m N-S, 3 m høj. I Top gravning 3,7 x 1,7 m. Siden mod V, N og Ø skraat afgravet i fuld Højde, Foden stærkt afpløjet, firsidet. Tæt beplantet med unge Graner i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager. Et par nåletræer og løvtræer vokser på højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links